Wij zitten gemilddeld 6 uur per dag naar een beeldscherm te kijjken 

 

Beeldschermen zijn niet uit ons dagelijks leven weg te denken, maar onze ogen zijn er niet op ingesteld zo lang naar een scherm te turen...

 Of wij het nu willen of niet, wij zijn urenlang blootgesteld aan blauw licht dat vermoeiend is voor onze ogen.

Wij zitten gemiddeld 6 uur per dag naar een of ander scherm te kijken. 

Het gebruik van flatscreentechnologie (TV, smartphones, computers, tablets) en bepaalde lichtbronnen (LED lampen) zorgt voor bovenmatige blootstelling van het oog aan schadelijk blauw licht.

Wist u dat twee uur onafgebroken kijken naar een beeldscherm al vermoeide ogen kan veroorzaken?

 

 

blauw lichtsprectrum - Blueberry Glasses 

 

Wat is blauw licht en waar komt het vandaan ? 

 

Blauw licht maakt deel uit van het lichtspectrum. Het is aanwezig in natuurlijk licht, maar ook in kunstmatige lichtbronnen. Wij hebben een deel van dat blauwe licht nodig om verschillende niet-visuele functies te regelen, zoals de slaapcyclus, cognitieve functies of het psychomotorische evenwicht.

 

Blauw licht, of high-energy visible (HEV) licht is alom aanwezig, zowel buiten als binnen. Binnen het lichtspectrum, beslaat blauw licht een golflengte van 380 tot 500 nm. Van het licht dat ons netvlies bereikt, zendt blauw licht de meeste energie uit. Een deel van dit licht is schadelijk en wordt erkend als een risicofactor voor het ontwikkelen van leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD).

 

 

Maar blauw licht niet alleen maar schadelijk ! 

 

We kunnen twee categorieën blauw licht  onderscheiden, positief en negatief:

 

Positief blauw licht, blauw-turquoise licht (tussen 450 en 500 nm), is noodzakelijk voor ons organisme want het regelt de slaapcyclus, stimuleert het geheugen, enz.

 

Negatief blauw licht, blauw-violet (tussen 380 en 450 nm) is schadelijk en draagt bij aan de ontwikkeling van bepaalde stoornissen en ziektes... 


 

Wat zijn de gevaren van blauw licht ?

 

Na slechts twee uur achter een beeldscherm, veroorzaakt de verblinding door de schittering teweeg gebracht door kunstmatig blauw licht, al de eerste schadelijke effecten zoals wazig zicht, vermoeide ogen, moeilijk kunnen focussen of hoofdpijn.

 

Een bovenmatige blootstelling aan blauw licht vermindert de productie van melatonine (het slaaphormoon), waardoor de slaap-waakcyclus verstoord raakt. Buitensporige blootstelling aan blauw licht verhoogt het risico op talloze ziektes en kan lijden tot humeurstoornissen, hartklachten, depressiviteit. Verschillende studies hebben aangetoond dat het langdurig blootstellen aan kunstmatige lichtbronnen funeste schade berokkent aan de ogen, het netvlies aantast, de ontwikkeling van LDM (leeftijdsgebonden maculadegeneratie) kan bevorderen en in extreme gevallen zelfs tot blindheid kan leiden.

 

ONMIDDELLIJKE OF WAARNEEMBARE EFFECTEN
VAN BLAUW LICHT OP UW OGEN :

  • Vermoeide/droge ogen
  • Verblinding
  • Hoofdpijn
  • Tranende ogen
  • Wazig beeld

 

EFFECTEN OP LANGE TERMIJN :

  • Slaapstoornissen
  • Geirriteerdheid, humeurigheid
  • Vorming van staar
  • LMD (leeftijdsgebonden maculadegeneratie)

 

De beste oplossing : Blueberry, een selectief blauw lichtfilter

 

Dankzij de BLP lens technologie van Blueberry brillen wordt 40% van het schadelijke blauwe licht uitgezonden door onze beeldschermen, selectief geblokkeerd terwijl het positieve blauwe licht dat ons lichaam nodig heeft, wordt doorgelaten.

 

De productlijn Blueberry met blauw licht filter is voorzien van vernieuwende precisieglazen die uw dagelijkse leefomstandigheden verbeteren door uw ogen stijlvol te beschermen.
Er zijn ook loepbrillen met blauw licht filter voor verzienden, met een vergroting van +0,5 tot + 3,0.

 

*40% van de schadelijke HEV stralen uitgezonden tussen 380 en 450 nm van het blauwe lichtspectrum