Recht op bedenktijd

Conform de artikelen L. 121-21 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht, heeft de koper een termijn van 14 dagen bedenktijd. Middels het herroepingsfomulier en ontvangstbevestiging stuurt de koper binnen 14 dagen het produkt naar onderstaand adres. Deze periode gaat in vanaf de dag van ontvangst van de artikelen, dat wil zeggen vanaf de dag waarop de koper het artikel in bezit heeft. In geval van bedenking, moet de koper het artikel uiterlijk 14 dagen na kennisgeving van het recht op bedenktijd terugsturen naar:

Kinexya –Blueberry
Rue du coudray
27240 Sylvains –les-Moulins 
FRANCE

 

De kosten voor terugzending zijn voor rekening van de koper. Het volledige van de koper ontvangen aankoopbedrag, inclusief verzendkosten (met uitzondering van extra kosten in geval is gekozen voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste standaard verzendmethode die op de website wordt geboden) wordt uiterlijk 14 dagen na de kennisgeving van het recht op bedenking of na overlegging van het bewijs van terugzending van het product terugbetaald. Terugbetaling geschiedt via dezelfde methode als die werd gebruikt voor de bestelling tenzij uitdrukkelijk een andere methode wordt overeengekomen.

Herroepingsformulier downloaden 

 

Ondeugdelijke artikelen of niet conforme bestelling

In geval van een ondeugdelijk of een niet conform bestelling artikel, wordt de internetklant verzocht contact op te nemen met de klantenservice per e-mail aan nederland@blueberryglasses.com onder vermelding van het bestelnummer en het probleem waar het om gaat.
De klantenservice zal uitleggen hoe de procedure werkt en neemt de retourkosten voor zijn rekening, tenzij wordt geoordeeld dat het artikel wel conform is en geen mankement vertoont.